De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) , en wordt samen met de kennisinstituten Deltares, Wageningen University & Research, het [ignore]CBS[/ignore]Centraal Bureau voor de Statistiek, het [ignore]PBL[/ignore]Planbureau voor de Leefomgeving en het [ignore]RIVM[/ignore]Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkeld.

BIJ12 ondersteunt de ontwikkeling van de ANK met kennis en informatie.

Algemene logo Rijksoverheid
logo wageningen university and research
logo Deltares
   
   
Logo Klimaateffectatlas
logo VITO