In het kort

De indicator is een schatting van potentiele koudewinning uit plassen dieper dan 10 meter voor koeling van woon- en verblijfruimten, ziekenhuizen, computercentra e.d.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.