afbeelding

 

Wat is de Groene Baten Planner?

De Groene Baten Planner is een instrument dat gebruikt kan worden om beslissingen omtrent ruimtelijke inrichting te onderbouwen of te ondersteunen. De tool berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal. Dit helpt beleidsmakers met het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling. Vragen als ‘Welke ruimtelijke veranderingen hebben invloed op de ecosysteemdiensten die een locatie biedt?’ en ‘Waar zijn de maatschappelijke baten het grootst bij scenario’s van ruimtelijke inrichting?’ worden met de Groene Baten Planner beantwoord. De tool maakt hierbij gebruik van het Natuurlijk Kapitaal Model. Dit model gebruikt kaarten als basis voor modelberekeningen van verschillende typen baten/ecosysteemdiensten, zoals een landgebruikskaart, een bevolkingskaart en vegetatiekaarten. 

De Groene Baten Planner in de praktijk

Amsterdam

Luchtfoto van het Vondelpark met op de achtergrond Amsterdam

Groen is bevorderlijk voor je gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving. Zowel een park als een bos nodigt uit tot beweging, zorgt voor meer recreatie en minder bezoeken aan de huisarts. Maar hoe druk je deze waarde van groen uit in getallen? De Groene baten planner zocht het uit voor het welzijn van Amsterdammers.

Dordrecht

Dordwijkzone van boven

Hoe kan de Dordtse openbare ruimte een kwaliteitsimpuls ondergaan én plek bieden aan tienduizend extra woningen? De transformatie van de Dordwijkzone tot een Stadspark XXL, vol mogelijkheden voor natuur, recreatie en cultuur, biedt de uitkomst! Wat is de haalbaarheid van dit Stadspark XXL? De gemeente Dordrecht, Mecanoo, Decisio en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zochten het uit met de Groene Baten Planner.

Amersfoort

Met het slim koppelen van modellen kunnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Tygron Design Geodesign Platform de optimale klimaatbestendige inrichting van een wijk in Amersfoort uitrekenen. De baten van vergroening kunnen worden doorgerekend en gevisualiseerd in een digitale replica van de fysieke leefomgeving.

Wil je meer info?

Wil jouw gemeente ook inzicht in de waarden van groen en gaan werken met de Groene Baten-planner? Neem dan contact op met Ton de Nijs, projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal via ton.de.nijs@rivm.nl.