Welkom bij de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)!

Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Efficiënter, beter afgestemd en slimmer werken heeft grote voordelen voor bedrijven, burgers en overheden, zeker op de lange termijn. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de majeure uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt daarbij.

Shifting sands (Team A)

Shifting sands (Team A)
Commissioned by the Atlas Natural Capital a group of enthusiastic environmental students of Avans University of Applied Sciences Breda analyse the Loonse and Drunense dunes using remote sensing. Maps of the dunes were compared to previous years' results to determine the effect of sheep grazing and top soil removal.

Shiting dunes (Team B)
Loonse en Drunenese duinen 2020 Team 2B

Shifting dunes (Team B) 

Commissioned by the Atlas Natural Capital a group of enthusiastic environmental students of Avans University of Applied Sciences Breda presents an overview of the changes due to the climate in the area of the Loonse and Drunense Duinen.